zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

REGULAMIN SERWISU SPAW-BER

 

1. Wprowadzenie

- Serwis SPAW-BER świadczy usługi w zakresie napraw gwarancyjnych i  pogwarancyjnych urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi oraz urządzeń marki Stihl

2. Przyjęcie urządzenia do serwisu / zlecenie naprawy

- Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie kompletnego urządzenia oraz podpisanie protokołu przyjęcia zlecenia i zapoznaie się z powyższym regulaminem.

- Na każdy dostarczony do Serwisu sprzęt Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia do naprawy. Podczas przyjęcia urządzenia do serwisu klient określa czy chce otrzymać informację o kosztach naprawy. Osoba przyjmująca urządzenie zaznacza tą informację w zleceniu naprawy.

- Po otrzymaniu potwierdzenia Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych (zgodności opisu i kompletności sprzętu).

- Przekazanie sprzętu do Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Diagnozowanie i naprawa

- Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności ich powstania,

- O kosztach naprawy Klient jest informowany drogą telefoniczną, bądź mailową, bądź smsową, bądź pisemną. Klient ma obowiązek jak najszybciej poinformować serwis o akceptacji lub nieakceptacji kosztów naprawy.

- Diagnostyka usterki urządzenia dostarczonego do Serwisu jest odpłatna wg. aktualnego cennika firmy Spaw-Ber.

- W przypadku napraw gwarancyjnych zakres naprawy określa gwarant. W przypadku nie uznania gwarancji  w wyniku usterek, które powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji urządzeń lub części koszty ich naprawy, zmontowania, rozłożenia, złożenia itp. pokrywa klient. Klient jest informowany o kosztach naprawy przed rozpoczęciem działań serwisanta. Klient ma obowiązek jak najszybciej poinformować serwis o akceptacji lub nieakceptacji kosztów naprawy.

-W przypadku naprawy urządzenia u Klienta, Klient pokrywa koszt dojazdu Serwisanta. W przypadku rezygnacji z naprawy lub nieuzasadnionego wezwania Serwisanta pobierana jest opłata związana z dojazdem.

- Maksymalny czas naprawy wynosi 30 dni roboczych od dnia akceptacji kosztów naprawy.

- Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w indywidualnych wypadkach (w sytuacjach niezależnych od Serwisu np. brak części), o czym Klient jest każdorazowo informowany.

- Serwis zobowiązuje się zapewnić wszelkie części i podzespoły potrzebne do naprawy.

Jeśli w trakcie diagnozowania usterki zajdzie konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, decyzja o ich wymianie należy do Klienta.

- W przypadku, gdy po zaakceptowaniu kosztów naprawy Klient odwoła zlecenie naprawy, zostanie obciążony kosztami związanymi z dokonanymi do tego czasu przez Serwis czynnościami.

4. Odbiór sprzętu

- Za wykonaną usługę Serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT  lub  paragon.

- Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia do Serwisu.

- Naprawiony sprzęt musi zostać odebrany w ciągu 3 tygodni od momentu zakończenia naprawy, Okres ten jest liczony od momentu poinformowania klienta drogą emailową lub smsową.

W przypadku przekroczenia tego terminu będzie pobierana opłata za magazynowanie w wysokości 5zł + VAT za każdy rozpoczęty dzień. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia naprawy, oznacza to iż Klient zleca Serwisowi utylizację sprzętu i rezygnuje z wszelkich roszczeń względem niego.

5. Gwarancja

- Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły i części.

- Gwarancja jest uznawana za nieważną w przypadku, gdy urządzenie jest eksploatowane niezgodnie z zaleceniami producenta, a w naszej ocenie może to mieć wpływ na poprawną pracę elementów objętych gwarancją (dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, warunków otoczenia, źródeł zasilania).

6. Postanowienia końcowe

- Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej (np. na potwierdzeniu przyjęcia do serwisu) oraz muszą zostać zaopatrzone w czytelne podpisy obu stron pod rygorem nieważności.