zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i o gospodarce opakowaniami
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Firma SPAW-BER Kinga Huber-Mazurczak jest dystrybutorem sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jako sprzedawca i serwis jesteśmy wytwórcą odpadów i jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. W związku z tym posiadamy nadany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Numer Rejestrowy BDO: 000378941
Drogi kliencie pamiętaj!

Nie należy umieszczać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. 

Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazujący na obowiązek selektywnego zbierania jego odpadów:

 

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

 

Informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu

Informacje o innych lokalnych punktach zbiórki zużytego sprzętu można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego: tel. 91 4410 200 (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego),     

Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: "http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php"

https://bdo.mos.gov.pl/web/

 

W Szczecinie istnieje 8 miejsc, gdzie legalnie możemy oddać sprzęt elektroniczny i elektryczny m.in.:

1. ul. Pomorska 112 na terenie TOM Sp. z o.o. - zjazd z ul. Pomorskiej - godziny otwarcia pon-pt  8:00-16:00

2. Ul. Ludowa 15 na terenie oddziału BOMIS, TOM Sp. z o.o. - godziny otwarcia pon-pt 8:00-16:00

3. ul. Dworska Ekoport - godziny otwarcia pon-pt 9:00-17:00, sob - 9:00-15:00

4. ul. Gdańska Zjazd na wyspę Pucką Ekoport - godziny otwarcia pon-pt 9:00-17:00, sob - 9:00-15:00

5. Remondis, ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35 - godziny otwarcia pon-pt  8:00-16:00, sob - 9:00-15:00

Nie wyrzucaj, oddawaj !!!